Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez stronę internetową pod adresem [adres strony internetowej].
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest [nazwa firmy] z siedzibą przy ul. Gdańska 6, 83-034 Kaczki, NIP: 6040172182, kontakt: Karol, tel. +48 668 195 008, e-mail: potocki@purekspert.pl.

§2 Dane osobowe

 1. W ramach korzystania ze strony internetowej zbierane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  • Imię
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
 2. Dane osobowe zbierane są w celu:
  • Kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczonymi usługami.
  • Przesyłania informacji marketingowych oraz ofert handlowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności strony internetowej.

§3 Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej podczas korzystania z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej.

§4 Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • Przenoszenia danych osobowych.
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów RODO.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych osobowych poprzez e-mail: potocki@purekspert.pl lub telefonicznie: +48 668 195 008.

§5 Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkowników.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe przechowywane są w sposób zapewniający ich poufność, integralność oraz dostępność wyłącznie dla uprawnionych osób.

§7 Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.

§8 Kontakt

 1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych:

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia [data wprowadzenia polityki].
 2. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Dlaczego PUR EKSPERT?

SPECJALIZACJA W BRANŻY

Specjalizujemy się w profesjonalnym nakładaniu izolacji z pianki poliuretanowej zamknięto-komorowej. Posiadamy wiedzę i doświadczenie aby zapewnić państwu najlepsze efekty wykonanego natrysku. nasza oferta skierowana jest głównie do klientów indywidualnych którzy mają problemy z doborem izolacji.

DOŚWIADCZENIE

Purekspert to wiodący wykonawca izolacji natryskowych pianką poliuretanową dla klientów indywidualnych w Polsce.

OBSZAR DZIAŁANIA

Działamy na obszarze północnej Polski, a w szczególności na obszarze województwa Pomorskiego. O szczegóły pytaj naszych konsultantów.

Ocieplanie poddaszy

Najwięcej ciepła ucieka z budynku przez dach. Dlatego ocieplanie poddaszy pianką poliuretanową stanowi kluczowy element procesu termoizolacji budynków mieszkalnych i biurowych. Szczelność dachu izolowanego pianką poliuretanową może osiągnąć wartość do 99,4 %.

Ocieplanie budynków

Natryskowa izolacja piankowa ze spienionego poliuretanu, dzięki swoim właściwościom, znajduje szerokie zastosowanie w termoizolacji i docieplaniu budynków gospodarczych w rolnictwie, w tym budynków hodowlanych.

NASZE REALIZACJE

Słowo od klienta

Firma Wójt-Bud&Purekspert; wykonała u mnie ocieplenie natryskowe pianką poliuretanową na powierzchni 140 m2 na grubości 15cm. Firma stawiła się o czasie, prace przeprowadzone zostały sprawnie, a po ich zakończeniu zostawiono po sobie porządek. Jestem zadowolony z wykonanych prac i uważam, że firma jest godna polecenia, gdyż posiadają potrzebna wiedzę i profesjonalny sprzęt potrzebny przy takich pracach.

Ocieplenie domu

Słowo od klienta

Realizacja na czas, bezproblemowo i co najważniejsze, skutecznie!

Salon Porsche

Słowo od klienta

W styczniu 2015 ze względu na duże straty ciepła zleciłem firmie Purekspert ocieplenie poddasza nieużytkowego pianką poliuretanową. Jestem bardzo zadowolony z wykonanych prac, które zostały przeprowadzone w ustalonym terminie. Panowie posiadają potrzebną wiedzę, aby objaśnić jakie plusy daje ocieplenie pianką pur. Polecam firmę osobom, które planują w najbliższej przyszłości ocieplać swój dom.

Ocieplenie poddasza pianką PUR